Meritförteckning

Efter 15 år i industrin bytte jag till den akademiska världen. Min forskning tittar på hur man öppnar upp uppkopplade inbyggda system som föregångare till ”Internet of Things”, och hur detta stödjer öppen innovation även inom området för inbyggda system. Mitt främsta intresse är vilka konsekvenser detta får för den tekniska arkitekturen och hur det i sin tur påverkar berörda intressenter, till exempel de som tillverkar systemen, användarna och 3:e-partsutvecklare. FoU för detta måste baseras på hållbara affärsmodeller för alla berörda parter och leda till produktkvalitet som upplevs optimal av slutanvändarna.

Min styrka är en helhetssyn, där jag ser programdesign och -arkitektur, metodutveckling, affärsmodeller och organisation som delar i ett framgångsrikt system. Detta är resultatet av mina år i industrin och de möjligheter jag haft till snabb tillämpning och validering av min forskning. Jag har lett eller deltagit i ett antal avancerade industriprojekt för att utveckla framtidens inbyggda elektronik, främst för bilar. Flera av dessa projekt har krävt internationellt samarbete med till exempel Volvo, Ford, Jaguar och Land Rover.

Utbildning

  • Teknologie doktor, data- och informationsteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013
  • Teknologie licentiat, rymdfysik, Umeå universitet, 1998
  • Civilingenjör, teknisk fysik, Lunds tekniska högskola, 1993

 Yrkeslivserfarenhet

  • 2013-nu Universitetslektor Malmö högskola
  • 1999-2013 Utvecklingsingenjör, Volvo Personvagnar, Göteborg
  • 2006 Föreläsare, Göteborgs universitet
  • 1993-1998 Forskare, Institutet för rymdfysik,Kiruna
  • 1993 Gymnasielärare fysik & matematik, Erik Dahlbergsgymnasiet Jönköping