Analys, utvärdering & dokumentation

Stödjer arkitekturen organisationens affärsmål eller finns det ett behov av att anpassa den?

Många organisationer vill införa, eller har redan infört, agil mjukvarutuveckling. Hur effektivt detta fungerar i praktiken beror på flera faktorer. Dels påverkar det hur väl mottaglig organisationen är, och dels på hur väl anpassad mjukvaruarkitekturen är till agil utveckling.

Alla tekniklösningar som behöver underhållas över tid behöver också dokumenteras. Men dokumentation får aldrig bli ett självändamål utan måste fylla ett syfte, men syfte och behov ändras också över tid. Agila projekt har andra krav än utvecklingsprojekt av säkerhetskritiska system i en grindprocess.

Företaget erbjuder

  • Utvärdering av system- och mjukvaruarkitekturer och hur väl de är anpassade till affärsmål, utvecklingsprocesser och organisation
  • Post mortem-analys av projekt för att identifiera möjliga förbättringar och undvika att upprepa misstag
  • Stöd och rådgivning gällande dokumentation och modellering av system- och mjukvaruarkitektur
  • Avvägning mellan dokumentationsbehov och snabbhet
  • Erfarenhet och kunskap om IEEE 1471, 4+1, referensarkitekturer, och andra typer av dokumentation av mjukvaruintensiva system