Forskning & utveckling

Är en långsam evolution av befintliga lösningar och plattformar bättre eller sämre än revolutionära teknikändringar för att möta radikalt ändrade affärsförutsättningar? Hur bevarar man den IP och domänkunskap som finns i dagens lösningar när man måste göra större förändringar i sina teknik- och mjukvarulösningar? Ligger teknikplanen i linje med affärsstrategin och utvecklingsmetodiken?

Företaget erbjuder stöd och rådgivning gällande

  • utveckling av system- och mjukvaruarkitektur
  • taktisk och strategisk planering av teknikförändringar över tid
  • styrning och drivning av forskningsprojekt
  • samarbete mellan industri och högskola