Projektplanering och -ledning

Företaget har inte resurser att ta löpande projektledningsuppdrag, däremot kan jag ge visst stöd gällande projektplanering och riskminimering.
Jag samarbetar med Aikane för mer omfattande projektplanering och -ledning.